Een betonvloer die te vochtig is geeft een zeer slechte hechting. Ook loopt u het risico op betonrot, omdat u de vloer afsluit en het vocht er daardoor niet uit kan. Het komt heel nauwkeurig en u kunt het niet zien aan de oppervlakte. Een nieuwe betonvloer heeft zeker 1cm per week nodig om te drogen. Een te hoge vochtigheidsgraad zorgt voor hechtingsproblemen. Ook kan vocht aanleiding geven tot betonrot en aantasting van de wapening in het beton. Het vochtgehalte van een betonvloer mag daarom nooit meer dan 4 procent bedragen. Is uw vloer voldoende droog, dan kunt u de betonvloer laten egaliseren.